VoluPrim ERP

System ERP dedykowany dla branży poligraficznej.

Volume Software współpracuje z branżą graficzną od ponad 30 lat. To wieloletnie partnerstwo pozwoliło nam rozwinąć dogłębną wiedzę na temat potrzeb drukarni. Nasza odpowiedź na potrzeby drukarni: System informacyjny VoluPrim.

VoluPrim to nasz ERP dedykowany dla branży poligraficznej. Skierowany jest do drukarni arkuszowych i rotacyjnych. Jego silnik konfiguracyjny pozwala na zarządzanie wieloma procesami druku. Dla branży etykietowej dostępna jest wersja naszego ERP: VoluLabel.

VoluPrim ERP jest systemem dedykowanym do grup firm (wiele lokalizacji), wielostanowiskowym i wielojęzycznym.

Moduły ERP.

Zoptymalizowany kosztorys.

Moduł estymacyjny jest kluczową częścią systemu informatycznego. Możesz uzyskać szybką, zoptymalizowaną wycenę, w dużym stopniu konfigurowalną i uwzględniającą wszystkie charakterystyczne cechy Twojego procesu. VoluPrim optymalizuje dobór papieru, wybórimpozycji i falcowania oraz wybór procesu maszynowego. Uwzględnia również koszt transportu oraz inne konfigurowalne, wtórne koszty (podwykonawstwo, magazynowanie, amortyzacja, koszty finansowe itp.)

Zamówienia i dokumentacja produkcyjna.

W pełni konfigurowalny system VoluPrim ERP pozwala na dostosowanie procesów, które są charakterystyczne dla Twojego sposobu pracy. Dobrym przykładem jest zarządzanie zamówieniami. Dostępnych jest wiele typów zamówień: produkcja na żądanie, produkcja na magazyn wewnętrzny, zamówienie z magazynu itp. Można również włączyć wiele opcji pracy zgodnie z własnymi potrzebami: przegląd umów, automatyczne generowanie prognozowanych stanów magazynowych, zarządzanie nadwyżkami itp.

Zamówienia można również generować za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI) z klientami. VoluPrim natywnie zarządza wieloma standardami EDI.

Dla każdego zlecenia produkcyjnego tworzona jest dokumentacja produkcyjna. Umożliwia ona pełne śledzenie produkcji, od zamówienia po cenę zakupu. Plik produkcyjny w wersji drukowanej lub PDF można dostosować do własnych potrzeb. To samo dotyczy wszystkich dokumentów tworzonych przez system ERP: są one projektowane zgodnie ze specyfikacją układu graficznego użytkownika.

Zarządzanie zakupami.

Każdy zakup materiałów lub dostaw usług może być w pełni zarządzany przez VoluPrim. Oczywiście szczególną uwagę przykłada się do zarządzania zakupami papieru w arkuszach i rolach.

Przemysł poligraficzny

Planowanie, produkcja i rozliczenie kosztów.

Planowanie odbywa się za pomocą Direct Planning, naszego modułu planowania.

Zarządzanie produkcją obejmuje szeroki zestaw modułów: śledzenie czasu produkcji poprzez wprowadzanie ręczne lub za pomocą kodów kreskowych, raporty zużycia lub produkcji za pomocą czytników kodów kreskowych (np. w następujących po sobie działach produkcji), śledzenie zużycia rolek, śledzenie podwykonawstwa itp.

Gromadzenie informacji wykonawczych z produkcji umożliwia aktualizację harmonogramu w czasie rzeczywistym. Ma to na celu ustalenie wartości kosztów, wskazując różnicę między „prognozowaną” dokumentacją produkcyjną a „wykonaną”, zaobserwowaną w produkcji.

Gospodarka magazynowa.

VoluPrim ERP umożliwia zarządzanie zapasami surowców i wyrobów gotowych, rzeczywistymi lub prognozowanymi, zgodnie z wymaganiami użytkownika. W przypadku papierów, można wyraźnie oddzielić faktyczny zapas „dla klienta” od ogólnego stanu magazynowego. Zawiera kilka metod wyceny zapasów. Wiele modułów (klasyczne ekrany lub czytniki kodów kreskowych) umożliwia zarządzanie m.in. zleceniami lub zapasami.

Logistyka i Dostawy.

Nasz moduł logistyczny pozwala na optymalizację dostaw. Zaawansowane funkcje, takie jak kompletacja palet, w trybie ręcznym lub za pomocą urządzenia z kodem kreskowym, umożliwiają realizację dostaw dzięki utrzymywaniu właściwego stanu magazynowego w czasie rzeczywistym.

Przemysł poligraficzny

Fakturowanie.

Fakturowanie jest zautomatyzowane, bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Szablony faktur są w pełni konfigurowalne i mogą być automatycznie wysyłane do klientów w postaci pliku PDF lub zgodnie z protokołem EDI (Electronic Data Interchange). Pozycje fakturowania są również automatycznie przenoszone do wybranego systemu księgowego.

Usługi pokrewne.

System ERP to znacznie więcej niż tylko system informatyczny. To rozwiązanie realizuje szeroki zakres usług, które Volume Software oferuje swoim klientom jako integrator: