Przemysł poligraficzny

W przemyśle drukarskim istnieją dwa główne sektory: druk arkuszowy i druk rotacyjny. Celem zakładu poligraficznego o charakterze komercyjnym, najczęściej drukarni arkuszowej, jest produkcja i sprzedaż książek, kalendarzy, ulotek i innych materiałów drukowanych. Często w oprawach prostych lub złożonych. Celem drukarni rotacyjnej jest produkcja i sprzedaż gazet, czasopism, katalogów wysyłkowych, ulotek.

Prepress

Na podstawie plików klienta (najczęściej w formacie PDF) dział prepress drukarni projektuje schemat impozycji wykonywanej publikacji. Po rozmowie z klientem lub wykorzystaniu web-to-print ewentualnie druku wzorca z certyfikowanego plotera i uzyskaniu akceptacji klienta, uruchamiana jest produkcja płyt (CTP) lub druk bezpośredni z plików.

Dukowanie- Wzorzec kolorystyczny

Druk

W centrum zainteresowania poligrafii znajduje się produkcja: książek, czasopism, gazet, ulotek i innego rodzaju publikacji. Publikacja zazwyczaj składa się z okładki (również własnej) i szeregu innych elementów. Składki mogą mieć 4, 8, 16, 32, 64, a czasem nawet 128 stron. Istnieje duża różnorodność procesów druku: wklęsłodruk, druk płaski, wypukły a w nich 1+0, 1+1, duotony, CMYK, Pantone, z uszlachetnieniami lub bez.. Istnieją różne metody zabezpieczenia lub udszlachetnienia druków. Między innymi lakiery: lakier dyspersyjny, lakier UV, folie, itp.

Po wydrukowaniu nakładu kilka etapów prowadzi do ostatecznego zakończenia prac nad publikacją: introligatornia (zbieranie składek, formowanie bloku, przycinanie, szycie lub klejenie) oraz uszlachetnianie (prace ręczne, inserty, montaż dodatków).

Druk 2

Druk rotacyjny

Druk rotacyjny stosowany jest najczęściej do dużych nakładów, które wymagają szybkiej produkcji. Do tego celu wykorzystywany jest wklęsłodruk (rotograwiura), cold-set, heat-set oraz druk hybrydowy. Jest więc często stosowana do drukowania gazet, katalogów wysyłkowych czy wysokonakładowych ulotek. W przeciwieństwie do druku arkuszowego, druk rotacyjny wykorzystuje papier w rolach.

Istnieje kilka rodzajów produktów w maszynach rotacyjnych.

  • Arkusze
  • Produkcja „Całej publikacji” w linii: na przykład na wyjściu maszyny gazeta będzie pocięta, złożona, zebrana, gotowa do czytania.

Magazynowanie i logistyka

Dobre zarządzanie zapasami papieru w rolach i w arkuszach (papier magazynowy zarządzany i różnicowany przez klienta) w podziale na partie i lokalizacje jest istotnym elementem zarządzania w drukarni. Kluczowym czynnikiem jest również logistyka, pozwalająca na lepszą organizację dostaw.

Odpowiedź firmy Volume Software na potrzeby branży poligraficznej to VoluPrim ERP.

System informacyjny VoluPrim jest skierowany specjalnie do Drukarzy.

Nasze rozwiązanie dla branży poligraficznej: VoluPrim ERP