VoluPack ERP

ERP dedykowane branży opakowaniowej.

Volume Software współpracuje z przedsiębiorstwami przemysłowymi z branży opakowaniowej od ponad 30 lat. Właśnie ta wieloletnia współpraca pozwoliła nam na poznanie potrzeb sektora opakowań. Naszą odpowiedzią na potrzeby sektora opakowań jest system informatyczny VoluPack

VoluPack to nasz system ERP dedykowany branży opakowaniowej. Jest on przeznaczony dla producentów tektury falistej, litej oraz przetwórców tektur. Silnik konfiguracyjny pozwala na zarządzanie procesami związanymi z produkcją opaowań z tektury falistej, z tektury litej oraz złożonych zestawów POS. Ponadto VoluPack spełnia wymagania przemysłu papierniczego.

VoluPack ERP system jest przeznaczony dla wielu rodzajów firm, wielu lokalizacji firm i jest wielojęzyczny.

Moduły ERP.

Zoptymalizowany kosztorys.

Moduł estymacyjny jest kluczową częścią systemu informatycznego. Można uzyskać szybkie i zoptymalizowane wyliczenia na podstawie standaryzacji branżowych: standardowych lub dostosowanych do potrzeb klienta FEFCO dla tektury falistej oraz ECMA dla tektury litej i kaszerowanej. Wycena w VoluPack optymalizuje dobór tektury, wybór maszyn (automatyczne wyznaczanie ścieżek produkcyjnych), paletyzację, transport i inne konfigurowalne koszty wtórne takie jak podwykonawstwo, magazynowanie, amortyzacja, koszty finansowe itp..

W bardziej skomplikowanych przypadkach, które zostały poddane analizie CAD w biurze projektowym, oferujemy „wycenę indywidualną”. Komputerowe połączenie z systemem CAD (Esko ArtiosCAD lub Picador) umożliwia pobieranie określonych danych bez konieczności ich ponwnego wprowadzania. Kosztorysant może w każdej chwili narzucić dowolny składnik kosztorysu: karton, maszyny, paletyzację, koszty inne, marże itp.

opakowanie 2

Zamówienia i dokumentacja produkcyjna.

Konfigurowalny w sposób elastyczny VoluPack ERP system umożliwia dostosowanie procesów do Twojego sposobu pracy. Dobrym przykładem jest zarządzanie zamówieniami. Dostępnych jest wiele typów zamówień: produkcja na żądanie, produkcja na magazyn wewnętrzny, zamówienie z magazynu itp. Można również włączyć wiele opcji pracy zgodnie z własnymi potrzebami: przegląd umów, automatyczne generowanie prognozowanych stanów magazynowych, zarządzanie nadwyżkami itp.

Zamówienia można również generować za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI) z klientami. VoluPack obsługuje natywnie wiele standardów EDI.

Dla każdego zlecenia produkcyjnego tworzona jest dokumentacja produkcyjna. Umożliwia ona pełne śledzenie produkcji, od zamówienia po cenę zakupu. Plik produkcyjny w wersji drukowanej lub PDF można dostosować do własnych potrzeb. To samo dotyczy wszystkich dokumentów tworzonych przez system ERP: są one projektowane zgodnie ze specyfikacją układu graficznego użytkownika.

Zarządzanie zakupami.

Każdy zakup materiałów lub usług może być w pełni zarządzany przez VoluPack. Oczywiście ze szczególną uwagą zarządza się zakupami arkuszy tektury dla firm ją przetwarzających oraz zakupami roli papieru dla tekturnic.

Planowanie, produkcja i rozliczenie kosztów.

W przypadku przetwórców i producentów tektury, planowanie odbywa się za pomocą Direct Planning, naszego modułu planowania. Dla zakładów posiadających tekturnice, na życzenie instalujemy gotowe integracje z programami do planowania pracy tekturnic, takimi jak PC TOPP lub OM Partners.

Zarządzanie produkcją obejmuje szeroki zestaw modułów: śledzenie czasu produkcji poprzez wprowadzanie ręczne lub za pomocą kodów kreskowych, raporty zużycia lub produkcji za pomocą czytników kodów kreskowych (np. na poziomie jednostki spinającej), śledzenie zużycia rolek, śledzenie podwykonawstwa itp.

Gromadzenie informacji wykonawczych z produkcji umożliwia aktualizację harmonogramu w czasie rzeczywistym. Ma również na celu ustalenie wartości kosztów, wskazując różnicę między „prognozowaną” dokumentacją produkcyjną a „wykonaną”, zaobserwowaną w produkcji.

opakowanie 1

Gospodarka magazynowa.

System VoluPack ERP umożliwia zarządzanie magazynami surowców i wyrobów gotowych, aktualnymi lub prognozowanymi, zgodnie z wymaganiami użytkownika. Posiada kilka metod wyceny zapasów. Wiele modułów (klasyczne ekrany lub czytniki kodów kreskowych) umożliwia zarządzanie m.in. zleceniami lub zapasami.

Logistyka i Dostawy.

Nasz moduł logistyczny pozwala na optymalizację dostaw. Zaawansowane funkcje, takie jak kompletacja palet, w trybie ręcznym lub za pomocą urządzenia z kodem kreskowym, umożliwiają realizację dostaw dzięki utrzymywaniu właściwego stanu magazynowego w czasie rzeczywistym.

Fakturowanie.

Fakturowanie jest zautomatyzowane, bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Szablony faktur są w pełni konfigurowalne i mogą być automatycznie wysyłane do klientów w postaci pliku PDF lub zgodnie z protokołem EDI (Electronic Data Interchange). Pozycje fakturowania są również automatycznie przenoszone do wybranego systemu księgowego.

Usługi pokrewne.

System ERP to znacznie więcej niż tylko system informatyczny. To rozwiązanie realizuje szeroki zakres usług, które Volume Software oferuje swoim klientom jako integrator: