Papiernia

Celem papierni (papiernictwa) jest wytwarzanie papieru. W przemyśle opakowaniowym role papieru są sprzedawane zakładom produkcji tektury falistej na tekturnicach lub cięte są na arkusze dla przetwórców tektury litej.

Papier jest materiałem wykonanym z włókien roślinnych (celulozy); włókna te, zredukowane do fibryn są zawieszone w wodzie, tworząc pulpę, która jest rozłożona na sicie i następnie wysuszona na cienką wstęgę. Niektóre papiernie nadal produkują masę papierową z drewnianych bali lub wiórów; ale obecnie w Europie dominującą tendencją jest przetwarzanie bel makulatury (papieru recyklingowego).

Role papieru

Role papieru

Papiery

Papiernie finalnie produkują rolki o szerokości, która może wynosić od 420 mm do 3680 mm. Istnieją różne rodzaje papierów, min.:

  • Kraftliner: papier używany do produkcji warstwy płaskiej, wysokiej jakości, wykonany z włókien pierwotnych. Jest najbardziej wytrzymały i najdroższy. Jest najbardziej odporny i najdroższy.
  • Testliner: papier używany do produkcji warstwy płaskiej, wykonany głównie z włókien pochodzących z recyklingu.
  • Papier CMP (Chemi-mechanical): najbardziej odporny papier na warstwę falowaną (tzw. fluting).
  • Wellenstoff: papier na warstwę falowaną (tzw. fluting), wykonany głównie z włókien pochodzących z recyklingu.

Magazynowanie i logistyka

Dobre zarządzanie zapasami według partii produkcji i lokalizacji jest istotnym elementem zarządzania działalnością papierni. Kluczowym czynnikiem jest także logistyka, pozwalająca na lepszy obieg dostaw.

Odpowiedź firmy Volume Software na potrzeby papierni: VoluPack ERP.

System informacyjny VoluPack jest skierowany w szczególności do zakładów przemysłu papierniczego.

Nasze rozwiązanie dla przemysłu papierniczego: VoluPack ERP