ReflexClient Cubes

ReflexClient Cubes to moduł wspomagania decyzji, który umożliwia eksplorację danych systemu VoluPack, VoluPrim, VoluLabel i Prosper ERP. Modułowa oferta proponuje różne „kostki” danych dedykowane następującym obszarom: kosztorysy, zamówienia, fakturowanie, zakupy, koszty, produkcja, dostawa (lista ewolucyjna). ReflexClient Cubes może działać jako samodzielny moduł lub być zintegrowany z ReflexClient CRM.

Odkryj ReflexClient Cubes na filmie:

Film do obejrzenia na pełnym ekranie.

Łatwe projektowanie pulpitów.

  • Prosty, intuicyjny interfejs graficzny pozwala użytkownikowi końcowemu budować konfigurowalne wykresy, grafiki i listy w kilku kliknięciach.
  • Niezależny tryb pracy: zsynchronizuj „kostki” jednym kliknięciem i analizuj dane, gdy jesteś w drodze.
  • Poufność i ograniczony dostęp do danych: zazwyczaj przedstawiciel handlowy ma dostęp tylko do danych klientów, którymi zarządza.
ReflexClient Cubes : 30 najlepszych klientów w kilka kliknięć

ReflexClient Cubes : 30 najlepszych klientów w kilka kliknięć

Wykresy są generowane automatycznie w zależności od przeprowadzonych analiz. Jednym kliknięciem można wybrać spośród wielu typów wykresów: krzywe, histogramy, sektory, pączki, piramidy, lejki, itp.

ReflexClient Cubes : analiza zmian obrotów N, N-1, N-2 za ostatnie 6 miesięcy

ReflexClient Cubes : analiza zmian obrotów N, N-1, N-2 za ostatnie 6 miesięcy

ReflexClient Cubes : kształtowanie się trendu obrotów N, N-1, N-2 w ujęciu tygodniowym

ReflexClient Cubes : kształtowanie się trendu obrotów N, N-1, N-2 w ujęciu tygodniowym

Swoje „kostki” buduj w sposób autonomiczny.

Dzięki ReflexClient Cubes, użytkownik końcowy jest niezależny przy projektowaniu swoich wykresów i diagramów. NIe jest wymagana umiejętność obsługi komputera. Aby mieć gotową 'kostkę’ wystarczy przeciągnąć i upuścić dane oraz wartości w budowany panel !

ReflexClient Cubes: budowanie

ReflexClient Cubes: budowanie „kostki”. Autonomiczność końcowego użytkownika. KOńcowy użytkownik jest w pełni niezależny.

Analiza danych: wychwytywanie błędów.

ReflexClient Cubes służy nie tylko do budowania wykresów. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej pozwala na zagłebienie się w dane i ich strukturę. Funkcja zestawiania danych pozwala na dogłębne przyjrzenie się klientowi, w razie potrzeby zejście nawet do poziomu faktury.

ReflexClient Cubes: dekomponowanie, sortowanie, filtrowanie aby lepiej zrozumieć dane.

ReflexClient Cubes: dekomponowanie, sortowanie, filtrowanie, aby lepiej zrozumieć dane.

Listy konfigurowalne.

Dla każdego uwzględnionego pola (kosztorysy, zamówienia, fakturowanie, zakupy, cena kosztowa, produkcja, itp) (lista ewolucyjna) można budować „kostki” jak również konfigurowalne listy. Na przykład w przypadku „obszaru faktur” listy te mogą zawierać szczegóły wszystkich numerów faktur. Dzięki szybkim filtrom w tych zestawieniach można łatwo znaleźć wyszukiwane informacje. Za pomocą jednego kliknięcia listy te można wyeksportować do programu Excel (lub Open Office).

ReflexClient-Cubes - konfigurowalne listy