ReflexClient CRM

ReflexClient CRM to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami stworzone przez firmę Volume Software. Integruje się on natywnie z systemami ERP VoluPack, VoluPrim i VoluLabel. Mobilny z natury, towarzyszy przedstawicielom handlowym w ich podróżach. Dzięki temu mogą oni na bieżąco aktualizować kartoteki klientów lub wprowadzać raporty z wizyt. Wracając do biura lub korzystając ze zdalnego połączenia z siecią przedsiębiorstwa, synchronizacja umożliwia pobranie do systemu wszystkich danych wprowadzonych przez przedstawiciela handlowego podczas jego nieobecności.

W połączeniu z ReflexClient Cubes, przedstawiciele handlowi mają również wszystkie dane dotyczące swoich klientów: oferty, zamówienia, faktury. Daje im to silne narzędzie do przeprowadzania szybkich analiz aktywności swoich klientów.

Agenda

W pełni zintegrowana z ReflexClient agenda daje Ci dostęp do wszystkich wydarzeń dodanych do Twojego rozwiązania CRM. Synchronizuje się z agendami programu Microsoft Outlook i Google Calendar.

Proste kliknięcie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na temat wydarzenia (na przykład czasu i miejsca spotkania), a wskaźniki informują o zadaniach, których termin upływa.

ReflexClient CRM - Agenda

ReflexClient CRM – Agenda

Wiedza o firmie

ReflexClient CRM umożliwia uporządkowanie informacji o firmach, z którymi współpracujesz. Firmy można uporządkować według typów relacji:

  • Zidentyfikowani klienci (w przyszłości być może potencjalni klienci), potencjalni klienci i pozyskani klienci
  • Dostawcy, partnerzy i konkurencja
ReflexClient CRM - Kartoteka firmy - Przykładowa kartoteka firmy wyświetlająca dane z poziomu faktury

ReflexClient CRM – Kartoteka firmy – Przykładowa kartoteka firmy wyświetlająca dane z poziomu faktury

Szereg informacji z kartoteki firmy jest automatycznie synchronizowana z systemem ERP. Ich aktualizacja w terenie przez przedstawicieli handlowych zapewnia większą niezawodność systemu obiegu informacji jako całości.

ReflexClient CRM jest w dużym stopniu konfigurowalny, zarówno na poziomie zestawień, jak i notatek o określonej strukturze. Można również tworzyć nowe zakładki, aby dostosować wpisy do kartoteki firmy w zależności od potrzeb.

ReflexClient CRM - kartoteka firmy - przykład zakładki z możliwością dostosowania: informacje o fakturowaniu

ReflexClient CRM – kartoteka firmy – przykład zakładki z możliwością dostosowania: informacje o fakturowaniu

Kontakty

Program ReflexClient umożliwia łatwe zarządzanie wszystkimi kontaktami. Inteligentne wyszukiwanie fonetyczne oferuje możliwość szybkiego znalezienia kontaktów bez znajomości dokładnej pisowni nazw. Numery telefonów, adresy e-mail i inne dane są synchronizowane i udostępniane wszystkim pracownikom. Nawet jeśli nasz kontakt przejdzie do innej firmy, wystarczy zmienić dołączoną firmę, a zachowana zostanie powiązana z nią historia.

Możesz również skonfigurować automatyczną synchronizację kontaktów z CRM z Microsoft Outlook lub Google Gmail.

ReflexClient CRM - Contact record - Example of contact record with LinkedIn integrationReflexClient CRM - zakładka kontakt - przykład rekordu z kontaktem i integracji z LinkedIn

ReflexClient CRM – Contact record – Example of contact record with LinkedIn integrationReflexClient CRM – zakładka kontakt – przykład rekordu z kontaktem i integracji z LinkedIn

Transakcje handlowe

Potencjalne transakcje handlowe grup klientów dla przedstawicieli handlowych. Każda transakcja biznesowa zawiera szereg kroków zdefiniowanych w niestandardowych scenariuszach. Na każdym etapie sprzedaży przedstawiciel określa, jak ewoluuje całkowita kwota transakcji i szacuje jej prawdopodobieństwo. Wskazuje również oczekiwany czas podpisania kontraktu. Dostępne są wskaźniki wizualne, które pozwalają szybko określić status i wartość transakcji.

ReflexClient CRM - ewidencja transakcji biznesowych - przykład otwartej transakcji biznesowej na kwotę 2 250 EUR

ReflexClient CRM – ewidencja transakcji biznesowych – przykład otwartej transakcji biznesowej na kwotę 2 250 EUR

Planowanie terminów

ReflexClient oferuje kompletne zarządzanie terminami w Państwa firmie. Termin wprowadzony w programie ReflexClient będzie automatycznie synchronizowany z kalendarzem na pulpicie i vice versa.

Oprócz podstawowych informacji, takich jak czas i miejsce spotkań, możesz dodawać załączniki i łączyć je z projektami biznesowymi.

Możesz również wysłać zaproszenia e-mail do wszystkich uczestników. Ich odpowiedzi zostaną przedstawione w postaci ikon.

ReflexClient CRM - przykład spotkania z 3 uczestnikami

ReflexClient CRM – przykład spotkania z 3 uczestnikami

Zadania

ReflexClient zapewnia możliwość śledzenia działań przedstawicieli handlowych i pracowników.. Możesz monitorować następujące czynności: wizyty klientów, spotkania, ważne maile itp. Do każdego zadania przypisany jest poziom priorytetu, termin realizacji oraz stan (do zrobienia, w trakcie realizacji, zakończone, przerwane).

Nieobecności

ReflexClient oferuje użytkownikom możliwość zgłoszenia swojej nieobecności. Nieobecności mogą być zarządzane z oznaczeniami publicznymi i/lub prywatnymi, przy czym te ostatnie są widoczne tylko dla użytkownika, który zadeklarował nieobecność. Dzięki tej funkcji każdy użytkownik może kontrolować informacje, które udostępnia innym użytkownikom.

Komunikaty

Komunikaty oferują wygodny sposób przekazywania wiadomości wszystkim użytkownikom, na przykład w celu poinformowania o wizycie klienta lub zbliżającym się wydarzeniu związanym z konserwacją techniczną.

ReflexClient CRM - przykład komunikatu ostrzegającego wszystkich użytkowników o zbliżającej się operacji serwisowej

ReflexClient CRM – przykład komunikatu ostrzegającego wszystkich użytkowników o zbliżającej się operacji serwisowej

Możliwość dostosowania zestawień

ReflexClient oferuje możliwość tworzenia w pełni konfigurowalnych zestawień firm, działań lub transakcji handlowych. Gotowe zestawienia za pomocą jednego kliknięcia można wyeksportować do programu Microsoft Excel. Możesz na przykład wyodrębnić dane z danego działu lub pionu handlowego, aby wysłać mailing do swoich klientów.

ReflexClient CRM - przykład niestandardowej listy zawierającej zadania, które są przydzielone danej osobie

ReflexClient CRM – przykład niestandardowej listy zawierającej zadania, które są przydzielone danej osobie