VS Mobile

VS Commercial: Aplikacja połączona z ERP Volume Software

Uwaga: Chociaż ta prezentacja wideo VS Commercial jest w języku francuskim, aplikacja mobilna jest dostępna w języku angielskim.

VS Commercial towarzyszy zespołom sprzedażowym w każdym miejscu i synchronizuje się z ERP, aby wygenerować analizę rozkładu przychodów. Będziesz mógł uporządkować te przychody według grup, klientów, przedstawicieli handlowych, rodzin, podrodzin itp.

Dla każdego poziomu analizy będziesz miał dostęp do przychodów Y-2, Y-1 i roku bieżącego, przychodów ogółem oraz przychodów YTD. Do Twojej dyspozycji będą wskaźniki wizualne (KPI), dzięki którym błyskawicznie zidentyfikujesz wzrosty, stagnacje i spadki przychodów. Aby zobaczyć postępy, dostępny jest również histogram.

Panel klienta daje Ci dostęp do kontaktu telefonicznego i informacji geolokalizacyjnych dla klienta.

Wszystkie dane są odświeżane poprzez synchronizację z serwisem internetowym systemu ERP Volume Software. Wówczas pozostaje on dostępny przez cały czas.

Dzięki obsłudze zarządzania wieloma profilami VS Mobile umożliwia połączenie z wieloma zakładami produkcyjnymi lub różnymi firmami w ramach grupy. Każdy profil korzysta z bezpiecznego uwierzytelniania i ograniczonego dostępu do danych. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie dostępu przedstawiciela handlowego do danych liczbowych dotyczących powiązanego portfela klientów.