Wiadomości o produkcie

Reflex 4.7

Firma Volume Software ma przyjemność przedstawić program Reflex w wersji 4.7.
Wersja ta przynosi nowe funkcje geolokalizacji, a także istotne zmiany dotyczące notatek.

Reflex CRM

Geolokacja

W definicji firmy na mapie geolokalizacji wyświetlane są teraz również obiekty dla tej firmy:

Wyświetlanie obiekty (na niebiesko) dla firmy Sephora

Dostępny jest nowy ekran umożliwiający uzyskanie listy firm i/lub obiektów znajdujących się w pobliżu firmy (lub obiektu).

Można dostosować odległość, jak również typy wyświetlanych firm (leady, potencjalni, klienci, dostawcy, partnerzy lub konkurenci).

Ten ekran oferuje wyświetlanie jako „Mapa”, jako „Lista” lub w „Trybie mieszanym” (poniżej).

Wyświetlanie potencjalnych klientów i dostawców zlokalizowanych w promieniu 20 km wokół Sephora

W ten sam sposób można teraz uzyskać listę firm w ramach tego samego podziału administracyjnego, jak na przykład „Île-de-France (11)” lub „Paryż (75)”.

Nowe przyciski geolokalizacji dostępne dla każdego podziału administracyjnego
Filtrowanie potencjalnych klientów i dostawców zlokalizowanych w Paryżu

Wielokrotne zmiany dotyczące notatek

możliwe jest wprowadzanie notatek dla spotkań i zadań:

Przycisk dodawania notatki w tworzeniu/modyfikacji zadania dający możliwość dodania notatki konkretnie do zadania lub ogólnie do firmy.

• Nie można już bezpośrednio upuszczać załączników na spotkania i zadania.

Jeśli w CRM istnieją załączniki przypisane do spotkań i zadań, to po aktualizacji do wersji 4.7, na tych załącznikach/zadaniach zostaną automatycznie utworzone notatki o tych załącznikach, z nazwą załącznika wskazaną w tytule notatki:

Notatka tworzona automatycznie po aktualizacji do wersji 4.7

Teraz łatwiejszy jest dostęp do wszystkich notatek dotyczących bieżącego rekordu:

 • Z rekordu Szansa sprzedaży: oprócz notatek wprowadzonych w szansie sprzedaży, możemy również zobaczyć te wprowadzone na spotkaniach i zadaniach powiązanych z tą szansą:
W powyższym przykładzie jesteśmy na rekordzie szansy sprzedaży i wyświetlamy listę notatek dotyczących tej szansy. Widzimy, że istnieje notatka dotycząca zadania związanego z szansą. W tym przypadku zadanie polega na zadzwonieniu do kontaktu, a notatka zawiera informacje o dostępności kontaktu.
 • Z poziomu rekordu firmy: oprócz notatek wprowadzonych na temat firmy, możemy również przeglądać notatki wprowadzone na temat grupy, transakcji biznesowych, kontaktów, spotkań i zadań związanych z tą firmą.
 • Z poziomu rekordu grupy: oprócz notatek wprowadzonych na grupie, możemy również przeglądać wszystkie notatki wyświetlane dla każdej firmy należącej do grupy.
 • Z poziomu rekordu kontaktu: oprócz notatek wprowadzonych na temat kontaktu, możemy również przeglądać te, które zostały wprowadzone na spotkaniach z tym kontaktem.

W oknie wprowadzania notatki w nagłówku wyświetlany jest teraz rekord, z którym związana jest notatka (rekord firmy, rekord grupy, szansa sprzedaży itp.):

Główna zakładka „Notatki” wyświetla listy wszystkich notatek wprowadzonych do CRM. Można ją teraz wykorzystać do wyświetlania i filtrowania nowych notatek dotyczących spotkań i zadań:

Z tego ekranu można teraz szybko stworzyć notatkę na temat firmy. W tym celu należy wprowadzić załączoną firmę:

 • Na liście, podwójne kliknięcie pozwala otworzyć notatkę, a przycisk „Wyświetl powiązany rekord” może być użyty do otwarcia rekordu, który jest związany z notatką.
 • Słowo wprowadzone w pasku wyszukiwania jest teraz również wyszukiwane w treści notatek, a także w ich tytule.

Przyciski szybkich akcji

W wielu oknach aplikacji dodano przyciski szybkich akcji (działań) dla:

 • Utwórzyć notatkę kontekstową
 • Utwórzyć spotkanie
 • Utwórzyć zadanie
Przykład na rekordzie kontaktu

Import firm

Ten nowy moduł pozwala na importowanie do programu Reflex listy leadów pochodzących z systemów zewnętrznych. W tym celu program wykorzystuje bardzo specjalny format programu Excel (skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji). Możliwe jest również zaimportowanie głównego kontaktu, pól konfigurowalnych (pola „meta”) oraz notatki.

Okno importu danych zewnętrznych

Inne nowości

 • Rekord grupy zyskuje nowe pole „memo” w rekordzie szczegółów grupy.
 • W oknie „Selektor kolumn”, używanym na listach przy dodawaniu kolumny lub w filtrach przy dodawaniu pól, po których chcemy filtrować, pojawia się nowe pole „szukaj” pozwala szybko znaleźć kolumnę na podstawie jej nazwy:
Wyszukaj kolumny zawierające „Sales”
 • W rekordzie spotkania wprowadzono szereg zmian wizualnych. Między innymi poprawiono widoczność pola szansa sprzedaży w nagłówku spotkania. Dostępna jest nowa zakładka „Notatki”:
 • Rekord zadania również przeszedł szereg zmian wizualnych. Podobnie jak w przypadku spotkania, dostępna jest nowa zakładka „Notatki”:
 • Oznaczenia poziomów „potencjalnych” można teraz skonfigurować.

Reflex Cubes

W kostce „Zamówienia” dodaliśmy następujące dane : „Data pierwszej dostawy”, „Data ostatniej dostawy” oraz „Ilość dostaw”.

Opis wszystkich nowych funkcji programu Reflex znajdą Państwo w naszej broszurze.

Pobierz broszurę